Dansk Kemidatabase

Online Arbejdspladsbrugsanvisningssystem
- til computer, tablets og smartphones

Informationsmøder juni 2019

Vi afholder informationsmøder for vores kunder i Dansk kemidatabasen om de nye lovkrav og om hvordan databasen er tilpasse disse krav.

Kom og vær med.

6. juni kl. 14.00 til 16.00 i Allerød (Alt optaget)
11. juni kl. 14.00 til 16.00 i Århus (Alt optaget)
18. juni kl. 14.00 til 16.00 i Allerød
20. juni kl. 14.00 til 16.00 i Århus

Læs mere om Informationsdagene i invitationen samt på vores hjemmeside

Tilmelding kan ske her: Tilmelding

Arbejdspladsbrugsanvisninger og styr på kemien på den gode måde

Med et abonnement på Dansk Kemidatabase får du en lang række fordele:

  • Lovlige arbejdspladsbrugsanvisninger til alle slags produkter og kemikalier
  • APB’er der kun fylder to sider, er skrevet på forståeligt dansk og kan stå alene. Det er således ikke nødvendigt at vedhæfte leverandørens sikkerhedsdatablad
  • Adgang for alle medarbejdere
  • Overblik over produkterne i virksomheden
  • Adgang til arbejdspladsbrugsanvisninger via QR-koder og stregkoder
  • Et let anvendeligt redskab til substitution af farlige produkter vha. risikovurdering (rød, gul eller grå score) og mulighed for søgning på faresætninger
  • Oprettelse af nye produkter i Dansk Kemidatabase ved fremsendelse af sikkerhedsdatablad
  • Mulighed for udskrivning af etiketter (ved tilkøb)

Kvalitetssikrede arbejdspladsbrugsanvisninger

Indholdet af alle arbejdspladsbrugsanvisninger i Dansk Kemidatabase er gennemgået af en af NIRAS's kemikere. Det betyder at mærkning og valg af værnemidler altid er vurderet nøje. Det giver god mening, idet der erfaringsmæssigt er fejl og mangler i op til 80% af sikkerhedsdatabladene der findes på markedet i dag.

Overblik over 10.000 produkter

Dansk Kemidatabase indeholder arbejdspladsbrugsanvisninger på over 10.000 gængse produkter fra mere end 1200 leverandører. - Og der kommer hele tiden flere til.

Hvad er arbejdspladsbrugsanvisninger?

Kontakt

Login

Ophævelse af krav om arbejdspladsbrugsanvisninger (APB)

22. marts 2019

Så kom de forventede nye bekendtgørelser fra Arbejdstilsynet. Reglerne træder i kraft d. 1. juli 2019.
Alle de oplysninger, der skal bruges til den kemiske risiko-/arbejdspladsvurdering og til instruktion af medarbejdere, findes i Dansk Kemidatabase, som bliver justeret, så I nemt kan leve op til Arbejdstilsynets ændrede regler pr. 1. juli 2019.

Kemisk risikovurdering samt øget fokus på oplæring og instruktion
Arbejdstilsynet skriver bl.a.: ”Når kravet om skriftlige arbejdspladsbrugsanvisninger bliver ophævet, vil der i stedet blive sat øget fokus på den kemiske risikovurdering, som arbejdspladserne skal lave. Den kemiske risikovurdering er en række ekstra forhold, der skal inddrages i APV-arbejdet, når der er farlig kemi på arbejdspladsen.”
Disse forhold er:
1) stofferne og materialernes farlige egenskaber,
2) eksponeringsgraden, -typen og varigheden,
3) omstændighederne ved arbejdet med farlige stoffer og materialer, herunder mængden,
4) virkningen af de forebyggende foranstaltninger, der er truffet eller skal træffes,
5) hvor det er muligt, de konklusioner, der kan drages af foretagne arbejdsmedicinske undersøgelser,
6) grænseværdier fastsat af Arbejdstilsynet, og
7) leverandøroplysninger om sikkerhed og sundhed.

Arbejdspladsvurderingen for stoffer og materialer skal være skriftlig og tilgængelig for de ansatte.
”Samtidig vil der blive sat et øget fokus på oplæring og instruktion, fordi det i mange situationer er arbejdsgiverens manglende instruktion af medarbejderen i den konkrete arbejdssituation, der kan medføre et materielt arbejdsmiljøproblem.”