Dansk Kemidatabase for de gymnasiale uddannelser

Dansk Kemidatabase – et system til styring af kemikalier

Styregruppen for de gymnasiale uddannelser valgte i slutningen af 2020 at de fra 2021 ville have Dansk Kemidatabase som samarbejdspartner, da den anses for at være et rigtigt godt match i forhold til samarbejde med de gymnasiale uddannelser.

Dansk Kemidatabase (https://www.danskkemidatabase.dk/) er den nye web-baserede kemidatabase for de gymnasiale uddannelser, da den gamle database ChemiCare4 er ophørt med at eksistere.

Gymnasieaftalen er forankret i Joblife a/s, som er en autoriseret arbejdsmiljørådgiver, der har en kemidatabase – Dansk Kemidatabase. Systemet er tilpasset og tilpasses løbende til gymnasierne i samarbejde med styregruppen. Det er en database, der kan tilgås online via tablet, PC, smartphone og via QR-koder.

Styregruppen for de gymnasiale uddannelser hvor Dansk Kemidatabase også deltager, forsætter deres arbejde som hidtil.

Styregruppe

Styregruppens medlemmer er:

  • Mette Malmqvist, fagkonsulent gymnasiekontoret, Børne- og Undervisningsministeriet. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
  • Gert Bergstein (vicerektor, Grindsted Gymnasium), udpeget af LMFK-sekretariatet, Kemilærerforeningen
  • Jakob Thulesen Dahl (rektor, Skanderborg Gymnasium), ledelsesrepræsentant udpeget af Danske Gymnasier
  • Susanne Brandt Hansen (cand.scient., seniorkonsulent, Joblife a/s)

Medlemskab af

Dansk Kemidatabase

kan tegnes ved henvendelse til Joblife a/s

140 gymnasier er gået sammen

Mere end 140 gymnasier er gået sammen om at være med i Dansk Kemidatabase - det giver driftsfordele for både gymnasier og Joblife. Systemet er udvidet med funktioner, som også retter sig mod læring af eleverne i undervisningen, f.eks. strukturformler for kemikalier og eksterne links vha. CAS-nummer til bl.a. 3D-struktur.

Image

Spørgsmål

Ved spørgsmål kontakt: